Skip to content
Menu
Menu
Menu

Agència de
Desenvolupament Local

Agència d’ocupació i desenvolupament local

Té com a funció principal col·laborar en la implantació de les polítiques actives d’ocupació, en la promoció de l’activitat empresarial i de tota aquella activitat adreçada al desenvolupament del territori, amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i ciutadanes. Són les tècniques o tècnics que fan d’interlocutores entre l’empresariat i l’Administració Pública per aconseguir un equilibri dinàmic per al desenvolupament sostenible de la zona.

Objectius generals

  1. Donar suport tècnic a la creació d’activitat econòmica
  2. Difondre i estimular que es posen en marxa les oportunitats de creació d’activitat econòmica potencials
  3. Desenvolupar els pactes locals com a instruments per aconseguir més ocupació i millor, mitjançant l’acció concertada i la coordinació d’actuacions integrals
Agència de Desenvolupament Local
Agència de Desenvolupament Local
Agència de Desenvolupament Local

Lloc Web finançat tant per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Calitat Democràtica, com per la Diputació Provincial de València.

© 2023 Ajuntament de Ràfol de Salem | Disseny: Meta Inclusiva