Skip to content
Menu
Menu
Menu
Ajudes Pla Parèntesi

La Generalitat Valenciana per DECRET LLEI 1/2021, de 22 de gener, del Consell, aprova el Pla Resistir, que inclou ajudes parèntesis en cada municipi per als sectors més afectats per la pandemia.

Concedint a aquest Ajuntament una ajuda de 10.442 € aportats en un 62,5 % per la Generalitat, en un 22,5 % per les Diputacions Provincials, i en el 15 % restant pels Ajuntaments. Açò permetrà destinar 10.442 € a Pimes i professionals del poble, que en molts casos s’han vist en l’obligació de tancar el seu negoci o reduir l’activitat per a ajudar a frenar la transmissió del virus.

En aquest apartat oferim tota la informació al respecte per tal que resulte aclaridora per a les persones o empreses beneficiàries d’aquestes ajudes.

20210326_publicacio_anunci_anunci_pla_resistir_parentisi_0.pdf

resolucio_-_bases_concessio.pdf

bases_pla_resistir.pdf

anexo_ii_-_solicitud.pdf

anexo_iii_-_justificacion_de_gastos.pdf

anexo_iv_-_mantenimiento_de_terceros.pdf

anexo_v_-_autorizacion_representante_tramite_electronico.pdf

anunci_convocatoria_ajudes_pla_resistir.pdf

Ajudes Pla Parèntesi
Ajudes Pla Parèntesi
Ajudes Pla Parèntesi

Lloc Web finançat tant per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Calitat Democràtica, com per la Diputació Provincial de València.

© 2023 Ajuntament de Ràfol de Salem | Disseny: Meta Inclusiva