Skip to content
Menu
Menu
Menu
Anunci Informació Pública

Per la Sra. alcaldessa-presidenta s’ha disposat la incoació d’expedient administratiu relatiu a la cessió gratuïta a l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR), de les parcel·les 54, 55 i 58 del polígon 3, en la partida de l’Horta del Ráfol, de titularitat municipal, amb destinació a l’emplaçament de l’estació depuradora d’aigües residuals.

Anunci Informació Pública
Anunci Informació Pública
Anunci Informació Pública

Lloc Web finançat tant per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Calitat Democràtica, com per la Diputació Provincial de València.

© 2023 Ajuntament de Ràfol de Salem | Disseny: Meta Inclusiva