Skip to content
Menu
Menu
Menu
Anunci referent a l’Emissió del Document d’Abast de l’Estudi Ambiental i Territorial Estratègic del Pla d’ordenació detallada de Ràfol de Salem

De conformitat amb l’article 51.5 de la Llei 5/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, d’ordenació del territori, urbanisme i paisatge, el qual establix la disposició al públic del Document d’Abast a través de la web de l’òrgan ambiental i territorial i de l’òrgan substantiu, es procedix a donar publicitat del Document d’Abast de l’Estudi Ambiental i Territorial Estratègic del Pla d’Ordenació Detallada de Ràfol de Salem emés per l’òrgan ambiental de l’Ajuntament de Ràfol de Salem, Mitjançant Un Acord de Comisión  de  Evaluación  Ambiental de data 27 de gener de 2021.

El referit document d’abast s’incorpora al presenta anunci com a annex.

Ràfol de Salem , a 28 de gener de 2021

L’Alcaldesa-Presidenta, Carolina Mengual Cortell.

20210128_publicacio_publicacion_web-sede_electronica_da-oam.pdf

Anunci referent a l’Emissió del Document d’Abast de l’Estudi Ambiental i Territorial Estratègic del Pla d’ordenació detallada de Ràfol de Salem
Anunci referent a l’Emissió del Document d’Abast de l’Estudi Ambiental i Territorial Estratègic del Pla d’ordenació detallada de Ràfol de Salem
Anunci referent a l’Emissió del Document d’Abast de l’Estudi Ambiental i Territorial Estratègic del Pla d’ordenació detallada de Ràfol de Salem

Lloc Web finançat tant per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Calitat Democràtica, com per la Diputació Provincial de València.

© 2023 Ajuntament de Ràfol de Salem | Disseny: Meta Inclusiva