Skip to content
Menu
Menu
Menu
Consulta pública del projecte de la ordenança reguladora sobre la taxa per drets d´examen

De conformitat amb el previst en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’Ordenança fiscal reguladora sobre la Taxa per drets d’examen, es recapta l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats

https://rafoldesalem.sedelectronica.es/transparency/8f2a4b93-820f-4954-ba45-823ceb7ca946/

Consulta pública del projecte de la ordenança reguladora sobre la taxa per drets d´examen
Consulta pública del projecte de la ordenança reguladora sobre la taxa per drets d´examen
Consulta pública del projecte de la ordenança reguladora sobre la taxa per drets d´examen

Lloc Web finançat tant per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Calitat Democràtica, com per la Diputació Provincial de València.

© 2023 Ajuntament de Ràfol de Salem | Disseny: Meta Inclusiva