Skip to content
Menu
Menu
Menu
Consulta pública del projecte de la ordenanza reguladora de la taxa per inserció d’anuncis al llibre de festes

De conformitat amb el previst en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte d’Ordenança fiscal reguladora sobre la taxa per inserció d’anuncis al llibre de festes, es recapta l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma

https://rafoldesalem.sedelectronica.es/transparency/5ff95904-a14d-4381-a093-381b578f80a7/

Consulta pública del projecte de la ordenanza reguladora de la taxa per inserció d’anuncis al llibre de festes
Consulta pública del projecte de la ordenanza reguladora de la taxa per inserció d’anuncis al llibre de festes
Consulta pública del projecte de la ordenanza reguladora de la taxa per inserció d’anuncis al llibre de festes

Lloc Web finançat tant per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Calitat Democràtica, com per la Diputació Provincial de València.

© 2023 Ajuntament de Ràfol de Salem | Disseny: Meta Inclusiva