Skip to content
Menu
Menu
Menu
COVID 19

Informació i noticies actualitzades fronta a al crisis que ens trobem amb el COVID 19:

  • Pla per a la transició cap a la “Nova Normalitat”

A continuació vos adjuntem l’enllaç a la guia “pla per a la transició cap a una nova normalitat”, editada pel Govern, per a informació dels veïns i les veïnes.

Accés a la guia: 

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/documents/2020/plantransicionnuevanormalidad.pdf?fbclid=IwAR2b-LTzaKydKPRRvBousA0XPlp8_FmoeSEcafoe-6dVY7QXLm-GhTL2z80

plantransicionnuevanormalidad.pdf

  • AJUDES PER REDUCCIÓ DE JORNADA LABORAL

 Es tractarà de compensar la pèrdua d’ingressos amb fins a 600 euros si la reducció de la jornada laboral és total o una aportació corresponent al percentatge de reducció de la jornada sempre que aquesta no siga inferior al 50%.     La quantia de l’ajuda individualitzada ,ascendirà a 600 euros si la reducció de jornada és d’entre el 81% i el 100%; de 450 euros si la reducció és d’entre el 61% i el 80%, i de 300 euros si la reducció és d’entre el 50% i el 60% de la jornada. La tramitació i gestió d’aquestes ajudes serà a càrrec de *LABORA Servei Valencià d’Ocupació i Formació.

resolucio-_reduccio_jornada_laboral_a_causa_de_la_covid-19.pdf

GVA WEB

  • AJUDES LLOGUER – COVID 19

Concessió d’ajudes al lloguer a les persones arrendatàries d’habitatge habitual situat en el territori de la Comunitat Valenciana que, a conseqüència de la *Covid-19 tinguen problemes transitoris per a atendre el pagament parcial o total del lloguer i encaixen en els supòsits de vulnerabilitat econòmica i social.

Terminis: la sol·licitud d’ajudes comença el dia 5 de maig a les 09.00h i finalitza el dia 30 de juny a les 12.00 h.

ajudes_lloguer_mes_infromacio.pdf

ajudes_lloguer.pdf

GVA

COVID 19
COVID 19
COVID 19

Lloc Web finançat tant per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Calitat Democràtica, com per la Diputació Provincial de València.

© 2023 Ajuntament de Ràfol de Salem | Disseny: Meta Inclusiva