Skip to content
Menu
Menu
Menu
Ecoparc mòbil al Ràfol de Salem

NOU SERVEI D’ECOPARC MÒBIL

TOTS ELS DISSABTES DE L’ANY DE 12:00 A 14:00

*A l’encreuament dels carrer del Fondo i Avinguda Benicadell.

*Gratuït per a les persones autoritzades.

DESCOMPTE:

S’implanta amb l’Ecoparc Mòbil un sistema d’ecopunts que cada usuari acumularà, en funció de la quantia i tipologia de residus dipositats, tant en ecoparc mòbil com fixe. Aquest ecopunts serviran per a aplicar un descompte, no superior a 12€ sobre el rebut del COR de l’any següent.

S’haurà d’aportar el DNI.

QUÈ POTS PORTAR A L’ECOPARC MÒBIL:

Oli d’automòbils , bateries, aparell elèctric i electrònics, fluorescents, perilles, piles normals i de botó, radiografies, restes de pintura, tintes i vernissos, envasos plàstics, llaunes, cables de coure, vidres, runes, cartró, grans electrodomèstics, fusta, metalls, mobles, matalafs, olis i greixos comestibles, tòner d’impressores, tèxtils, terra i pedres, restes de jardineria

RESIDUS NO ADMISSIBLES:

Residus orgànics domiciliaris

Residus sanitaris

Residus radioactius

Residus generats per activitats mineres o extractives

Pneumàtics d’origen no particular

Materials explosius

Residus infecciosos

Residus generats en processos industrials

Si el personal de l’ecoparc dubta sobre la procedència o naturalesa del residu.

ELS RESIDUS SERAN REBUTJATS ALS CASOS SEGÜENTS:

–  Quan siguen aportats per persones no autoritzades.

–  Quan no s’aporten degudament separats.

–  Quan no es troben entre els residus admissibles.

–  Quan s’aporten en quantitats o volums superiors als màxims permesos.

Si el personal de l’ecoparc dubta sobre la procedència o naturalesa del residu.

DRETS DELS USUARIS:

– Dipositar en les instal·lacions els residus admissibles de manera separada, sempre que no superen les quanties màximes establides.

–  Ser tractats amb el degut respecte i formular els suggeriments i les reclamacions que estimen convenients.

–  Conèixer la destinació final dels residus que dipositen.

–  Obtindré la col·laboració del personal per  a efectuar el dipòsit dels residus. Per als residus de grans dimensions, l’usuari  deurà  preveure  la utilització d’operaris propis o de maquinària especialitzada.

–  Obtenir justificant dels residus depositats i en el qual conste la quantitat depositada.

Ser informats del circuit a seguir en l’interior, dels materials que s’han de depositar directament i de quins s’ha de fer entrega al personal.

 DEURES DELS USUARIS:

–  Únicament podran dipositar els residus admissibles, en les quanties màximes determinades i sempre degudament separats.

–  Informar al personal de la tipologia i la quantitat de residus que volen dipositar.

–  Identificar-se i registrar la tipologia i la quantitat de residus dipositats.

–  Dipositar els residus que els corresponga en els contenidors adequats i pels seus propis mitjans. A ser possible, tancant les tapes per a evitar l’entrada d’aigua de pluja.

–  No dipositar residus fora de l’horari d’obertura, ni a llocs diferents dels assenyalats.

–  No apropiar-se dels residus dipositats per altres usuaris.

–  Tindre cura de les instal·lacions.

–  Informar al COR de l’entrada de residus de natura biològica, tals com restes de poda que puguen estar afectats per plagues i/o patologies.

–  El COR no tindrà ninguna responsabilitat sobre aquells residus que hagen estat dipositats fora de les instal·lacions de l’ecoparc.

–  Fora de límits de l’ecoparc, l’entrega a tercers o l’abandó o abocament de residus, podrà suposar una infracció per part de les institucions competents.

–   

Per qualsevol dubte podeu visitar la web del consorci    www.consorciresidus.org

¡Cal recordar que l’ecoparc fixe continua disponible tots els dies!

Ecoparc mòbil al Ràfol de Salem
Ecoparc mòbil al Ràfol de Salem
Ecoparc mòbil al Ràfol de Salem

Lloc Web finançat tant per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Calitat Democràtica, com per la Diputació Provincial de València.

© 2023 Ajuntament de Ràfol de Salem | Disseny: Meta Inclusiva