Skip to content
Menu
Menu
Menu

Emprén en 3

Per mitjà del present es fa públic que, a partir del 15 de gener de 2015, el punt de registre únic de factures electròniques dirigides a l’Ajuntament de Ràfol de Salem, és l’habilitat a la plataforma electrònica “FACE” del ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (https://face.gob.es).

Emprén en 3
Emprén en 3
Emprén en 3

Lloc Web finançat tant per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Calitat Democràtica, com per la Diputació Provincial de València.

© 2023 Ajuntament de Ràfol de Salem | Disseny: Meta Inclusiva