Skip to content
Menu
Menu
Menu

Factures electròniques

Anunci del punt d’entrada de factures electròniques

Per mitjà del present es fa públic que, a partir del 15 de gener de 2015, el punt de registre únic de factures electròniques dirigides a l’Ajuntament de Ràfol de Salem, és l’habilitat a la plataforma electrònica “FACE” del ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (https://face.gob.es) .

Els codis DIR 3 de l’Ajuntament de Ràfol de Salem, així com dels corresponents a l’oficina comptable, òrgan gestor i unitat tramitadora, són els següents:

  • Codi DIR 3 de l’Ajuntament de Ràfol de Salem: L01462107.
  • Oficina comptable: L01462107, Registre de Factures.
  • Òrgan gestor: L01462107, Alcaldia.
  • Unitat tramitadora: L01462107, Tresoreria.
Així mateix, es fa públic que en queden excloses, d’acord amb l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de les factures al Sector Públic; de l’obligació de la factura electrònica, als proveïdors les factures dels quals l’import sigui de fins a cinc mil euros (5.000 €), impostos no inclosos.
Factures electròniques
Factures electròniques
Factures electròniques

Lloc Web finançat tant per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Calitat Democràtica, com per la Diputació Provincial de València.

© 2023 Ajuntament de Ràfol de Salem | Disseny: Meta Inclusiva