Skip to content
Menu
Menu
Menu
Generalitat Valenciana concedix una subvenció per al pla d´Emergéncies 2022

La Generalitat Valenciana ha concedit una subvenció de 4.000,00 € per a la Elaboració del Plan

d´Emergencies 2022

Generalitat Valenciana concedix una subvenció per al pla d´Emergéncies 2022
Generalitat Valenciana concedix una subvenció per al pla d´Emergéncies 2022
Generalitat Valenciana concedix una subvenció per al pla d´Emergéncies 2022

Lloc Web finançat tant per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Calitat Democràtica, com per la Diputació Provincial de València.

© 2023 Ajuntament de Ràfol de Salem | Disseny: Meta Inclusiva