Skip to content
Menu
Menu
Menu
Pla d’ocupació 2017

L’objecte d’aquest pla és promoure la contractació per part del Ajuntament i Entitats Locals Menors de la província de València i els seus organismes autònoms dependents, de persones desocupades, per a l’execució d’obres o servicis d’interés general o social.

Els treballadors que contracten els Ajuntament hauran de ser persones desocupades, que estiguen inscrites com a demandants d’ocupació en els centres Servef d’Ocupació de la Generalitat.

Mitjançant aquest Pla d’Ocupació l’Ajuntament de Ràfol de Salem pretén contractar un Tècnic en Educació Infantil d’acord amb les bases que s’adjunten. Els contractes tindran al menys tres mesos de duració i la jornada laboral serà de 30 hores setmanals mínim.

Pla d’ocupació 2017
Pla d’ocupació 2017
Pla d’ocupació 2017

Lloc Web finançat tant per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Calitat Democràtica, com per la Diputació Provincial de València.

© 2023 Ajuntament de Ràfol de Salem | Disseny: Meta Inclusiva