Skip to content
Menu
Menu
Menu
Pla d’Ocupació 2018

L’objecte d’aquest pla és promoure la contractació per part del Ajuntament i Entitats Locals Menors de la província de València i els seus organismes autònoms dependents, de persones desocupades, per a l’execució d’obres o servicis d’interès general o social.

Els treballadors que contracten els Ajuntament hauran de ser persones desocupades, que estiguen inscrites com a demandants d’ocupació en els centres Servef d’Ocupació de la Generalitat.

Mitjançant aquest Pla d’Ocupació l’Ajuntament de Ràfol de Salem pretén contractar un Banyista – Socorrista d’acord amb les bases que s’adjunten. El contracte tindran al menys tres mesos de duració i la jornada laboral serà de 40 hores setmanals.

Pla d’Ocupació 2018
Pla d’Ocupació 2018
Pla d’Ocupació 2018

Lloc Web finançat tant per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Calitat Democràtica, com per la Diputació Provincial de València.

© 2023 Ajuntament de Ràfol de Salem | Disseny: Meta Inclusiva