Skip to content
Menu
Menu
Menu
Projecte d’intervenció arqueològica i consolidació d’urgència en el Jaciment Ibèric El Corralet

SUBVENCIÓ DE LA CONSELLERIA D’ESDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT

Des de la Conselleria d’educació, cultura i esport, a través de la direcció general de cultura i patrimoni s’ha concedit a l’Ajuntament de Ràfol de Salem una ajuda per import de 28.726,01 € per a realitzar l’actuació “Projecte d’Intervenció Arqueològica i Consolidació d’urgència en el Jaciment Ibèric EL CORRALET”, dins de les subvencions per a actuacions de conservació i protecció de béns immobles del patrimoni cultural de la Comunitat Valenciana en l’exercici 2021.

L’àrea d’intervenció prevista en aquesta primera campanya serà d’aproximadament 150 m², concretament es pretén actuar a la Torre ES, torre que està adossada o inserida al recinte emmurallat. L’objectiu principal és comprovar la planta de la torre i les seues característiques constructives, així com la seua relació estratigràfica respecte a la muralla.

concessió-resolució.pdf

Projecte d’intervenció arqueològica i consolidació d’urgència en el Jaciment Ibèric El Corralet
Projecte d’intervenció arqueològica i consolidació d’urgència en el Jaciment Ibèric El Corralet
Projecte d’intervenció arqueològica i consolidació d’urgència en el Jaciment Ibèric El Corralet

Lloc Web finançat tant per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Calitat Democràtica, com per la Diputació Provincial de València.

© 2023 Ajuntament de Ràfol de Salem | Disseny: Meta Inclusiva