Skip to content
Menu
Menu
Menu
Renovació de l’enllumenat públic

L’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE) ha concedit una subvenció  a l’Ajuntament de Ràfol de Salem per a l’execució de mesures d’estalvi i eficiència energètica en els sistemes d’enllumenat públic exterior existents. Amb aquesta ajuda es durà a terme la substitució de les actuals lluminàries, la reforma de les línies i del quadre d’alimentació, i la reubicació de l’actual equip de mesura. Aquesta subvenció va encaminada a la substitució de lluminàries per altres amb major rendiment i llum de menor potència. L’import de la subvenció concedida ascendeix a 46.702,00 € dels 93.404,00 € totals del cost de l’obra. Projecte acollit a les ajudes d’IVACE confinançada per la Unió Europea dins del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

Renovació de l’enllumenat públic
Renovació de l’enllumenat públic
Renovació de l’enllumenat públic

Lloc Web finançat tant per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Calitat Democràtica, com per la Diputació Provincial de València.

© 2023 Ajuntament de Ràfol de Salem | Disseny: Meta Inclusiva