Skip to content
Menu
Menu
Menu
Subvenció de concessió de la quota al Consorci Provincial de Bombers pels seus serveis en l’exercici 2021

L’Ajuntament de Ràfol de Salem ha rebut de l’Àrea de Medi Ambient de l’Excma. Diputació Provincial de València, una subvenció per import de 2413,71€ en concepte de aportació de la quota de 2021 al Consorci de Bombers de la provincia de València per la prestació de serveis i extinció d’incendis i salvament.  

Resolució Concessió Bombers 2021.pdf

Subvenció de concessió de la quota al Consorci Provincial de Bombers pels seus serveis en l’exercici 2021
Subvenció de concessió de la quota al Consorci Provincial de Bombers pels seus serveis en l’exercici 2021
Subvenció de concessió de la quota al Consorci Provincial de Bombers pels seus serveis en l’exercici 2021

Lloc Web finançat tant per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Calitat Democràtica, com per la Diputació Provincial de València.

© 2023 Ajuntament de Ràfol de Salem | Disseny: Meta Inclusiva